Bilköp i Australien - Svenska
07-020
ISBN : 87-90566-21-1

En bok som beskriver problematiken kring att köpa, äga och sälja bil i Australien.
Författaren har egen erfarenhet efter två långvariga vistelser i Australien och har utväxlat information med många andra bilresenärer i landet OZ.