Ark med 9 statiske mærker
138565
Ark med 9 forskellige statiske mærker til at sætte på f.eks. vinduet